•  

  SmartScheduler

  SmartScheduler 5.2

  Phần mềm soạn thảo TKB

  • Tự động sắp xếp 100% TKB
  • Tự động tối ưu TKB hiệu quả
  • Các công cụ hỗ trợ xếp TKB bằng tay
  • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
  • In ấn đẹp với nhiều mẫu in TKB
  • Kết xuất website TKB
  • Gửi thông báo TKB qua Email/SMS

  Chi tiết
 •  

  SchoolAssist

  SchoolAssist 6.3

  Phần mềm quản lý nhà trường

  • Quản lý học sinh
  • Quản lý giáo viên
  • Quản lý điểm
  • Quản lý thi, thi lại
  • Gửi email, gửi tin nhắn sms
  • Tự động tổng hợp kết quả học tập
  • Thống kê kết quả học tập
  • Thống kê kết quả giảng dạy
  • Ghép nối dữ liệu cả huyện và cả tỉnh

  Chi tiết
 •  

  EduStatist

  EduStatist 5.3

  Phần mềm thống kê PCGD

  • Tự động kiểm tra dữ liệu
  • Tìm kiếm đối tượng PCGD đồng thời theo nhiều tiêu chí
  • Tự động thống kê ở cả 4 cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT
  • In ấn đẹp theo các mẫu chuẩn của Bộ GD - ĐT
  • Ghép nối dữ liệu cả huyện và cả tỉnh

  Chi tiết
 •  

  PCGT

  PCGT 1.6

  Phần mềm phân công giám thị

  • Tự động sắp xếp 100% phân công giám thị theo đúng quy chế thi
  • Các công cụ chỉnh sửa, sắp xếp bằng tay tiện dụng
  • In ấn đẹp, đầy đủ

  Chi tiết
 •  

  XTN THCS

  XTN THCS 2012.2

  Phần mềm xét tốt nghiệp THCS

  • Giao diện thận thiên, rất dễ sử dụng
  • Tự động xét TN THCS và xếp loại TN
  • Tự động kiểm tra dữ liệu
  • Tự động tìm kiếm thí sinh theo nhiều tiêu chí
  • Thống kê kết quả xét TN
  • In ấn danh sách thí sinh, giấy chứng nhận TN THCS tạm thời, bằng TN THCS
  • Ghép nối dữ liệu cả huyên, cả tỉnh

  Chi tiết